REALIZACJE - TECH-MONT ENGINEERING SP.J.

Title
Przejdź do treści
REALIZACJE
Zamawiający
Zakres prac
Okres realizacji
Link do galerii
MEKRO Sp. z o.o.
Scalanie i montaż około 200 ton konstrukcji na Instalacji Przygotowania Biomasy w Elektrowni Konin.
sierpień 2011 do październik 2011r.

SICES POLSKA Sp. z o.o.
Wykonanie prób ciśnieniowych na instalacji wydobycia ropy naftowej. Wykonanie robót montersko-spawalniczych na budowie LMG w Sowiej Górze.
sierpień 2011 do luty 2012 r.

CONTROL PROCES Płock Sp. z o.o.
Montaż rurociągów, aparatów i urządzeń na EC LMG Sowia Góra.
wrzesień 2011 do luty 2012 r.

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Wykonanie oraz scalanie konstrukcji stalowych modułów w ramach projektu offshore EKOFISK 2/4Z o łącznej wadze około 220ton.
styczeń 2012 do czerwiec 2012 r.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zakład nr. 7 Energomontaż-Północ
Wymiana rurociągów pary na bloku nr. 7 i bloku nr. 8 w Elektrowni Bełchatów.
styczeń 2012 do listopad 2012r.

ENERGOINWEST SERWIS Sp. z o.o.
Prace montersko-spawalnicze podczas modernizacji bloków 7 i 8-pakiet 1 ECO I P1B w Elektrowni Bełchatów.
luty 2012 do wrzesień 2012r.

BIS Main Serv Sp. z o.o.
Prace zespołu 30 osób na Elektrociepłowni Siekierki S.A. i elektrociepłowni Żerań.
kwiecień 2012 do październik 2012r.

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Wykonanie konstrukcji stalowych 4 modułów offshore o wadze 70 ton oraz ich scalanie na nabrzeżu. Prefabrykacja na warsztacie oraz montaż rurociągów o łącznej wadze 20.000 kg. Wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów oraz przywracanie układów po próbach. Prefabrykacja luźnych spooli rurociągowych nie zabudowywanych na modułach w ilości 180 ton.lipiec 2012 do marzec 2013

Polimex-Mostostal S.A.
Wykonanie prac prefabrykacyjnych rurociągów ze stali CS w ilości 120 ton pod potrzeby budowy Terminala LNG w Świnoujściu.
marzec 2013 do grudzień 2013

Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie rurociągów na 15 jednostkach pływających.
lipiec 2013 do wrzesień 2013

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Prefabrykacja i montaż rurociągów wydmuchowych G1801-D1108-ISO-002 oraz G1801-D1108-ISO-003, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach projektu realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco Norway AS, o orientacyjnej masie łącznej ok. 4.000 kg.
lipiec 2013 do sierpień 2013

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Prefabrykacja i montaż elementów konstrukcji kompletnych platform obsługowych, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach Projektu „Tower G1801” realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco AS, o orientacyjnej masie 10.000 kg.
lipiec 2013 do wrzesień 2013

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Prefabrykacja wsparć osłon – cladding supports, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach Projektu „Tower G1801” realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco AS, o orientacyjnej masie 13.000 kg.
sierpień 2013 do wrzesień 2013

RemWil Sp. z o.o.
Budowa Instalacji Stokażu Amoniakalnego w ZA Puławy. Prefabrykacja, montaż i próby ciśnieniowe rurociągów ze stali CS w ilości 30 ton. Montaż aparatów i urządzeń.
wrzesień 2013 do grudzień 2013

Polimex-Mostostal S.A.
Świadczenie usług montażowych i spawalniczych grupą około 15-30 pracowników w ramach realizowanego przez Zlecającego zadania „Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów EC w PKN ORLEN S.A.”
styczeń 2014 do luty 2015

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o.
Wykonanie prefabrykacji i montaż modułu, w ramach Projektu „Asta Hansteen” realizowanego na rzecz Klienta – Kanfa Aragon AS, o orientacyjnej masie 103.500,00 kg w zakresie:
 • prefabrykacji i montaż konstrukcji modułu,
 • prefabrykacji i montaż rurociągów,
 • montażu wstępnego, demontażu oraz montażu finalnego rurociągów z próbami ciśnieniowymi,
 • prefabrykacji i montaż schodów i barierek z aluminium (skręcane),
 • prefabrykacji i montażu podparć pod rurociągi oraz elektrykę,
 • montażu wstępnego, demontażu oraz montażu finalnego zbiorników i urządzeń,
 • montażu wstępnego, demontażu oraz montażu finalnego zaworów,
 • finalnego montażu gretingów
grudzień 2013 do sierpień 2014

RemWil Sp. z o.o.
Wykonanie prac remontowych w trakcie postoju cyklicznego instalacji zakładu ANWIl S.A. w zakresie: Remont działki Dz 500 –rozfrakcjonowanie na zakładzie P2.
maj 2014

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERIWS Sp. z o.o.
Wykonania na rzecz Zamawiającego prac demontażowych i montażowych zasobników węgla w EDF Polska Oddział Rybnik
marzec 2014 do czerwiec 2014

REMAK S.A.
Budowa Bloku Parowo-Gazowego HRSG we Włocławku w zakresie: montażu rur łączących komory kotła z walczakami niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz montaż odwodnień i odpowietrzeń kotła w ilości około 70 ton.
lipiec 2014 do listopad 2014

ZRE KATOWICE S.A.
Montażu rur opadowych wraz z rurociągami łączącymi walczak na kotle nr 1 w ZE PAK Pątnów w zakresie:
 • montaż centralnych rur opadowych ϕ356x28 16Mo3.
 • montaż prowadzeń centralnych rur opadowych,
 • montaż górnych i dolnych rozdzielaczy rur opadowych,
 • montaż rur łączących walczak z rurami opadowymi,
 • montaż rur łączących dolne komory kotła z kolektorami rur.
sierpień 2014 do listopad 2014

ZRE KATOWICE S.A.
Montaż rur pomiędzy walczakami i ekranami górnej części komory paleniskowej Kotła nr 1w El. Pątnów.
wrzesień 2014 do listopad 2014

ZRE KATOWICE S.A.
Montaż kompletu zawieszeń modernizowanego kotła nr 2 w El Pątnów dla komory paleniskowej wykonanej w systemie ścian szczelnych na poziomie + 38,000.
październik 2014 do listopad 2014

ENERGOSERWIS LUBLIN S.A.
Wykonanie prac montażowych i spawalniczych  na budowie bloku parowo-gazowego HRSG we Włocławku w zakresie montażu rurociągów w budynku maszynowni grupą około 50 pracowników.
listopad 2014 do październik 2015

POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Montaż rurociągów stalowych wraz z armatura i podparciami w maszynowni bloku energetycznego 1075MW w Kozienicach grupą około 70 pracowników wraz z nadzorem.
wrzesień 2015 do październik 2016

INSTAL LUBLIN Sp. z o.o.
Prefabrykacja oraz montaż orurowania, montaż aparatów na obiektach 97 i  98 w ramach zadania „Program modernizacji pirometalurgii w ramach ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów I".
grudzień 2015 do maj 2016

POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Montaż rurociągów stalowych wraz z armatura i podparciami na estakadach bloku energetycznego 1075MW w Kozienicach w ilości 8.625mb.
lipiec 2016 do listopad 2016

REMAK S.A.
Montaż 36 szt. zdmuchiwaczy sadzy DeNOx  oraz  montaż 540 szt katalizatorów i 180 szt. atrap wraz z kierownicami i pasami uszczelniającymi na Bloku nr 5 i 6  w Elektrowni Opole.
listopad 2016 do listopad 2017

TERBUD Termoizolacja i Antykorozja
Prefabrykacja rurociągów ze stali SS na instalacji DRW III w PKN ORLEN S.A. w ilości 14ton.
marzec 2017 do kwiecień 2017

POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Montaż rurociągów wraz z zaworami i zamocowaniami w maszynowni bl. Nr 5 i 6  - pakiet W12-2 w Elektrowni Opole w ilości około 650ton.
listopad 2016 do (planowany) kwiecień 2018

TERBUD Termoizolacja i Antykorozja
Montaż rurociągów ze stali SS i CS w trakcie postoju remontowego instalacji DRW III  na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN SA w Płocku w ilości 52ton
maj 2017 do czerwiec 2017

SOLVAY Advanced Silicas Poland
Montaż urządzeń, prefabrykacja i montaż orurowania wraz z antykorozją i izolacją na projekcie „ CRUSHER step 2; Rozbudowa instalacji do produkcji krzemionki”
czerwiec 2017 do listopad 2017

REMAK S.A.
Montaż rurociągów fluidyzacji elektrofiltra dla Bloku 5 oraz 6  w Elektrowni Opole
grudzień 2017 do (planowany) kwiecień 2018

GE Power Sp. z o.o.
Demontaż około 350 ton rurociągów wody chłodzącej DN3400 i DN1400 z materiału GRP w maszynowniach Bloków 5 i 6 na budowie Bloków Energetycznych 2x900MW w Elektrowni Opole.
styczeń 2018 do marzec 2018

Projekt i realizacja: © Tech-Mont Engineering 2023r.
Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNAFirma. Sprawdź naszą rzetelność na:
Wróć do spisu treści